Sözlükte "sanayileşme" ne demek?

1. Sanayileşmek eylemi, endüstrileşme.

Sanayileşme kelimesinin ingilizcesi

n. industrialization

Sanayileşme ne demek? (Ekonomi)

(Industrialization) Sanayi kesiminin geliştirilmesi, sanayinin ekonomik faaliyetler içindeki yerinin artırılması, sanayiye dayalı olarak iktisadi kalkınmanın gerçekleştirilmesi. Sanayi kesimi ekonominin dinamik bir sektörüdür. Bu sektörün teknolojik gelişmeyi hızlandırıcı, iş gücünü eğitici, içsel ve dışsal ölçek ekonomileri yaratıcı, alt yapıyı tamamlayıcı, rekabeti artırıcı, v.s. gibi kalkınmayı doğrudan özendirici etkileri genellikle tarım kesiminden daha yüksektir. O bakımdan hemen hemen bütün az gelişmiş ülkelerde sanayileşme, iktisadi kalkınmanın temel yaklaşımı olarak benimsenmiştir. Hatta çoğu kez sanayileşme ile kalkınma eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Günümüzde başlıca iki sanayileşme stratejisi vardır. Bunlar İthal İkamesi ile İhracata Yönelik Sanayileşmedir. Çoğu az gelişmiş ülkeler kalkınmaya birincisi ile başlamış, ancak ortaya çıkan darboğazlar sonucunda İkincisine yönelmişlerdir. İthal ikamesi stratejisi, karşılaştırmalı üstünlüklere bakılmaksızın ülkenin yoğun koruyucu duvarlar arkasında üretebildiği tüm malların yurt içinde üretilmesine dayanan bir yaklaşımdır. İhracata dönük sanayileşme ise ülkenin ancak ilerde rekabetçi olabileceği sanayi dallarının seçilip geliştirilmesini ön görür. Temel amaç, dış piyasalar için üretim yapmak ve ulusal ekonominin dünya ekonomisi ile bütünleşmesini sağlamaktır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç